Ερυθρόμορφος στάμνος

Αττική 520-510 π.χ.
Του ζωγράφου του Αντιμένους
Παρουσιάζει την αποθέωση του Ηρακλέους σε τέθριππο με την Αθηνα, τον Διόνυσο και τον Ηφαιστο.
Υψος 59,5 εκατοστά.