Μελανόμορφη λήκυθος

Αττική

Του ζωγράφου του Θησέα

500 – 480 π.χ.
Παρουσιάζει τον Θησέα με τον Μινόταυρο.
Υψος 32,9 εκατοστά.