Ερυθρόμορφη κύλιξ

Αττική

Του ζωγράφου Επίκτητου

510 π.χ.
Παρουσιάζει εταίρα που κρατά κύλικα στο χέρι.
Υψος 18,7 εκατοστά.