Μελανόμορφη οινοχόη

Κόρινθος

640 π.χ.
Παρουσιάζει διάζωμα με μορφές ζώων.
Υψος 24,7 εκατοστά.