Θραύσμα από μάρμαρο

Ρωμαϊκής περιόδου

1ος αιών μ.χ.
Παρουσιάζει συνάντηση θεών με τον Δία, την Αθήνά και Διόσκουρο.
Υψος 40,6 εκατοστά.