Ερυθρόμορφος στάμνος

Αττική 440 π.χ.
Του ζωγράφου της φιάλης
Παρουσιάζει πομπή με τον Διόνυσο και δύο μαινάδες.
Υψος 43,5 εκατοστά.