Τετράδραχμο

Αττική, ΑΘήνα

500 – 480 π.χ.

Τετράδραχμο

Αρχαϊκός τύπος. Απεικονίζει στην μία όψη την θεά Αθηνά και στην άλλη κουκουβάγια.

Διάμετρος 21, βάρος 12.37 gm.