Δύο ανθοδοχεία με φιλελληνικό θέμα

Ζευγάρι ανθοδοχείων από πορσελάνη με παραστάσεις Έλληνα και Τούρκου με τα άλογά τους. Meissen, μέσα 19ου αιώνα. Ύψος: 44,5 cm. Το θέμα της σύγκρουσης Έλληνα με Τούρκο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στην Φιλελληνική τέχνη ήδη πριν από την Ελληνική Επανάσταση, χάρη στα έργα του Λόρδου Βύρωνος (π.χ. ο Γκιαούρης).