Φιλελληνική τσαγιέρα (Παρίσι, Nast, π. 1830)

Σε 3 τμήματα, σφραγίδα του κατασκευαστή στο κατώτερο τμήμα, πορσελάνη, η παράσταση ζωγραφισμένη με το χέρι, ύψος: 21 cm.

Η σκηνή αναπτύσσεται στο μεσαίο τμήμα και απεικονίζει συμπλοκή Ελληνίδας και Τούρκου ιππέα. Είναι εμπνευσμένη από λιθογραφία του K. Loeillot

(«Jeune Grecque combattant un Pacha»).