Γαλλικό τουφέκι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Τουφέκι τύπου 1777 AN IX Charleville, με κάνη 108 cm, εξαρτήματα από ορείχαλκο, σιδερένια βέργα, μήκος: 140,5 cm, με 3 ξιφολόγχες.