Γεώργιος Καραϊσκάκης (1782-1827)

Έλληνες και Φιλέλληνες αγωνιστές της Επανάστασης του 1821

Προσωπογραφίες του Γερμανού Φιλέλληνα στρατιωτικού Karl Krazeisen

Πρόκειται για μία σπάνια σειρά από τις λιθογραφίες του Krazeisen, που είναι επιχρωματισμένες με το χέρι.