Γιαταγάνι

Ο τύπος αυτός φέρει διάκοσμο με τρόπαια και μοτίβα λουλουδιών και στην άκρη σκάλισμα σε σχήμα κεφαλής ψαριού. Αρχές 19ου αιώνα. 65 εκατ.