Ο αγωνιστής κληρικός

Κυκλικό κουτί καπνού από papier mâché που παρουσιάζει μαχόμενο ιερέα (Γαλλία, δεκαετία 1820). Η παράσταση είναι χαλκογραφημένη. Στο κάτω μέρος η επιγραφή: Un prêtre grec, défendit jusqu’ à / la mort son Calice, sa Croix / et son Drapeaux [Ένας Έλληνας ιερέας υπερασπίστηκε μέχρι θανάτου το δισκοπότηρο, το σταυρό και τη σημαία του].