Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης

Πίπα με παράσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη με Ιερολοχίτες (Γερμανία, δεκαετία 1820). H παράσταση είναι ανάγλυφη. Η μία πλευρά φέρει την επιγραφή Ypsilanti και η άλλη την επιγραφή Hetäristen. Κεραμικό με μεταλλικά στοιχεία.