Οπλαρχηγός με τα παλληκάρια του

Peter von Hess (1792-1871)

Οπλαρχηγός με τα παλληκάρια του κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων

Επιχρωματισμένη λιθογραφία, 50 X 40 εκ.