Πίνακας με φιλελληνική παράσταση

Πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Πίνακας του μεγάλου Γερμανού ζωγράφου και Φιλέλληνα Christian Johann Georg Perlberg (1806-1884). Οι Γερμανοί ζωγράφοι προέβαλαν με το έργο τους την επική και ηρωική διάσταση του αγώνα Ελλήνων, που παλεύουν μέχρις εσχάτων αρνούμενοι την σκλαβιά.