Πιστόλι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Πιστόλι αξιωματικού ιππικού τύπου 1816, φέρει σημείωση: “C” και στέμμα με υπογραφή “Manuf Roy de Maubeuge”, χάλκινα εξαρτήματα (γνωστά ως “Mannheim gold”), χάλκινη ράβδο, μήκος 34,5 εκ.