Πιστόλι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Πιστόλι τύπου AN VIII, τέλη 18ου αιώνα, μήκος 37 εκ. Ξύλινο, με τμήματα από ορείχαλκο και σιδερένια βέργα.