Πολωνικό Σπαθί

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Σπαθί Πολωνού αξιωματικού ελαφριού ιππικού, σιδερένια λεπίδα με την ένδειξη: “POL …”, δερμάτινη θήκη με τρία σιδερένια εξαρτήματα, μήκος 93 εκ. Περίοδος τέλη 18ου, αρχές 19ου.