Θερμή υποδοχή Φιλελλήνων στην Ελλάδα

Friedrich Campe (εκδότης, 1825-35)

Θερμή υποδοχή Φιλελλήνων στην Ελλάδα.

Χαλκογραφία επιχρωματισμένη στο χέρι, 23 x 38,5 εκ.