Το λικέρ της Μπουμπουλίνας

Χαλκόγραφη ετικέτα φιάλης λικέρ, με όνομα Crême de Bobelina [Λυών, δεκαετία 1820]. Κάτω από το πλοίο της Μπουμπουλίνας η επιγραφή: Bobelina faisant jurer à ses enfans de venger lamort de leur Père [Η Μπουμπουλίνα βάζει τα παιδιά της να ορκισθούν ότι θα πάρουν εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα τους]. Δεξιά και αριστερά του τίτλου, η ναυμαχία της Τενέδου και η πολιορκία του Ναυπλίου αντίστοιχα. Κάτω τα στοιχεία της ποτοποιίας: Fab(ri)que de Liqueurs / de Roche Meunier & Mejasson / de Lyon.