Τουρκικές αγριότητες στη Χίο

Friedrich Campe (εκδότης, 1825-35)

Τουρκικές αγριότητες στη Χίο.

Χαλκογραφία επιχρωματισμένη στο χέρι, 23 x 38,5 εκ.