Βάζο από την Γαλλία

Δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα.

Παρουσιάζει σκηνή μάχης κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Πορσελάνη, ύψος 28 εκ.