Ζεύγος πιστολιών

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Ζευγάρι πιστολιών αξιωματικού, Γαλλία, αρχές 19ου αιώνα (1810/1820). Συνολικό μήκος 33 εκ.