Σπαθί Πάλα

Σπαθί Πάλα

Με ασημένια επένδυση. Φέρει διάκοσμο με τον Οδυσσέα και θέματα από την Ελληνική μυθολογία.

Μήκος 79 εκατ.

Τέλος 18ου αιώνα.