Όπλο τύπου «τουφέκι»

Ο τύπος του όπλου αυτού, φέρει το όνομα Τουφέκι (από την τουρκική λέξη tufenk). Πρόκειται για όπλο τουρκικής προελεύσεως με πλούσιο διάκοσμο. Όπλα αυτού του τύπου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως από Έλληνες αγωνιστές, οι οποίοι τα προμηθεύονταν με διάφορους τρόπους. Μήκος 104 εκατ. Αρχές 19ου αιώνα.