Το σκλαβοπάζαρο

Πίνακας του πρώτου μισού του 19ου αιώνα του Φιλέλληνα Γερμανού ζωγράφου Paul Emil Jacobs (1802 – 1866). Ο πίνακας παρουσιάζει σκηνή από σκλαβοπάζαρο Ελλήνων κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Η σκλαβιά και το εμπόριο χριστιανών –  Ελλήνων σκλάβων από τους Τούρκους, ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το θέμα αυτό είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη του πολιτισμένου κόσμου και ήταν στη βάση του Φιλελληνικού κινήματος διεθνώς. Πραγματοποιήθηκαν πολλοί έρανοι κατά την δεκαετία του 1820, αλλά και πολύ αργότερα, για να εξαγορασθούν Έλληνες σκλάβοι και να τους επιτραπεί η επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο που πολλοί Τούρκοι κερδοσκοπούσαν ανεβάζοντας τις τιμές.