Τετράδραχμο

Μακεδονία, Πέλλα

Τετράδραχμο

180 π.χ.

Φίλιππος V

Η μία όψη απεικονίζει κεφαλή Ηρακλέους με λεοντή.

Η άλλη όψη απεικονίζει τον Δία αετοφόρο.

Διάμετρος 30 mm, 16.71 gm, 1h.