Τετράδραχμο

Μακεδονία, Αμφίπολις

Τετράδραχμο

306 – 283 π.χ.

Δημήτριος Πολιορκητής

Η άλλη όψη απεικονίζει τον Ποσειδώνα.

Διάμετρος 32.5 mm, 17.07 gm, 7h.