Δεκάδραχμο

Σικελία, Συρακούσες
Απεικονίζει την νύμφη Αρέθουσα, και ηνίοχο σε τέθριππο
Φέρει την υπογραφή του χαράκτη Κίμωνος
Μέγεθος (34mm, 42.99 gm, 9h).