Αγαλματίδιο από μπρούντζο

Ρωμαϊκής περιόδου

1ος αιών μ.χ.
Παρουσιάζει τον θεό Ποσειδώνα.
Υψος 18,5 εκατοστά.