Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2021 - 31 Μαρτίου 2022Κατηγορία:

Η Έκθεση παρουσιάζει τις σχέσεις που είχε η Αμερικανική με την Ελληνική Επανάσταση, προβάλει τα πορτραίτα και την δράση σημαντικών Αμερικανών Φιλελλήνων. Ακόμη προβάλει την επίπτωση που είχε η Ελληνική Επανάσταση στον αγώνα για την κατάργηση της δουλείας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης καταγράφεται η επίδραση που είχε ο Ελληνικός πολιτισμός και η Αθηναϊκή δημοκρατία στο πολιτικό σύστημα και την αρχιτεκτονική στις ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες