Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Harvard: Πρόσκληση για αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Ερευνητικών Επισκέψεων στο Ναύπλιο - Αργολικές Ειδήσεις

 

The Center for Hellenic Studies in Greece (CHS Greece) offers a fellowship to a postdoctoral researcher to conduct original research on topics related to Philhellenism as a movement of the 18th and 19th centuries as well as a phenomenon whose manifestations and repercussions persisted in the years that followed. The duration of the fellowship is 12 months (June – May), during which the fellow completes a research project of their own choice. This fellowship is organized for the second time in collaboration with the Society for Hellenism and Philhellenism (SHP) which provides access to the collection and archives of the Philhellenism Museum. The program is co-sponsored by European Dynamics SA.

The fellowship includes among others: a year-long appointment as CHS Fellow in Philhellenism, beginning on June 1, 2023; a stipend of $12,000; year-long access to all Harvard electronic resources; a 10-day trip to CHS in Washington DC; as well as invitations to participate in events and present their research on CHS websites, social and other media. Applications from postdoctoral researchers in the early stages of their academic careers or in non-tenure-track positions will be prioritized. For more information about the scholarship visit the link.

Read also the post by the 2021 inaugural CHS Fellow in Philhellenism for better insight by clicking the link.