Πιστόλι

Τα όπλα των Φιλελλήνων το 1821 – 1831 στην Ελλάδα

Πιστόλι αξιωματικού ιππικού τύπου 1816, φέρει σημείωση: “Manufre Roy de Charleville”. Εξαρτήματα ορείχαλκου, ξύλο καρυδιάς, με σφραγίδα, σιδερένια ράβδος, μήκος 35 εκ.